Login Form

Vinaora Visitors Counter

017074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
3
37
16510
916
1247
17074
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-03-19 14:08:17

18 สิงหาคม 2559 การสัมมนา "ทศวรรษต่อไป.. กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" การสัมมนาเพื่อเรียนรู้ และรองรับสังคมสูงวัยในภาคอีสาน ณ คอนเวนชั่น 1 อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโดย เครือข่ายวิจัยและพัฒนาสังคมสูงวัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มข. และองค์กรภาคี

rdi_160818_aging_society_02_speech_1

ปาฐกถานำ เรื่อง "ประเทศไทยกับผู้สูงอายุและการก้าวสู่สังคมสูงวัย"
โดย นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์