Login Form

Vinaora Visitors Counter

010653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
14
182
10291
752
1320
10653
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-07-23 20:34:21

คำสั่ง ประกาศ ปี 2559 ที่เกี่ยวกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

Display # 
Title Hits
rsdi_003_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 100
rsdi_002_2559 มอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนงานของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 43
kku_พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 28
kku_6854_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 43
kku_5788_2559 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ 85
kku_5707_2559 จัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 29
kku_5706_2559 ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 77
kku_5705_2559 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ 47
kku_5590_2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฯ 120
kku_3044_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 37