Login Form

Vinaora Visitors Counter

025107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
14
249
24754
514
563
25107
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-19 09:58:29

คำสั่ง ประกาศ ปี 2559 ที่เกี่ยวกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

Display # 
Title Hits
rsdi_003_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 143
rsdi_002_2559 มอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนงานของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 87
kku_พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 78
kku_6854_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 92
kku_5788_2559 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ 175
kku_5707_2559 จัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 101
kku_5706_2559 ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 132
kku_5705_2559 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ 96
kku_5590_2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฯ 553
kku_3044_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 95