Login Form

Vinaora Visitors Counter

014422
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
3
156
14159
314
418
14422
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-01-21 08:23:41

คำสั่ง ประกาศ ปี 2559 ที่เกี่ยวกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

Display # 
Title Hits
rsdi_003_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 111
rsdi_002_2559 มอบหมายให้บุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนงานของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 51
kku_พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 34
kku_6854_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 51
kku_5788_2559 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ 103
kku_5707_2559 จัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 36
kku_5706_2559 ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 84
kku_5705_2559 จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ 56
kku_5590_2559 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฯ 148
kku_3044_2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 43