Login Form

Vinaora Visitors Counter

025107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
14
249
24754
514
563
25107
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-19 09:59:14

คำสั่ง ประกาศ ปี 2560 ที่เกี่ยวกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

Display # 
Title Hits
kku_5452_2560_co_คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการและรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 87
RSDI_1_2560_an_ประกาศเรื่อง กำหนดภาระงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมประจำปี 2560 43
kku_1114_2560_co_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจำสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 35
RSDI_1_2560_co_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 134
kku_321_2560_co_แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยและพัฒนา "การสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยในภาคอีสาน" 85