Login Form

Vinaora Visitors Counter

014422
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
3
156
14159
314
418
14422
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-01-21 08:26:42

คำสั่ง ประกาศ ปี 2560 ที่เกี่ยวกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

Display # 
Title Author Hits
kku_5452_2560_co_คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการและรักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม Written by Super User 9
RSDI_1_2560_an_ประกาศเรื่อง กำหนดภาระงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมประจำปี 2560 Written by Super User 14
kku_1114_2560_co_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจำสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม Written by Super User 3
RSDI_1_2560_co_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม Written by Super User 66
kku_321_2560_co_แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยและพัฒนา "การสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยในภาคอีสาน" Written by Super User 50