Login Form

Vinaora Visitors Counter

010653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
14
182
10291
752
1320
10653
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-07-23 20:35:49

หน้าหลัก

170315 ตรวจสุขภาพปี 60

     วันที่ 15 มี.ค.60 รศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล คณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมเจ้าหน้าที่ นส.หนึ่งฤทัย ภู่วนิชย์ นส.ฉัตรลดา ทับทิมงาม นส.ชญานิศ สัญญารักษ์ และ นส.พีรภาว์ คำเอ่น เป็นทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นประจำทุกปี
     มีบุคลากรที่พร้อมมารับบริการตามขั้นตอน คือ ก่อนวันตรวจสุขภาพ งดอาหารและน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ เก็บตัวอย่างตามแพทย์สั่ง เมื่อมาถึงสถานที่ตรวจสอบชื่อสกุลเพื่อค้นประวัติสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือด พบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ ภาพ