Login Form

Vinaora Visitors Counter

010653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
14
182
10291
752
1320
10653
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-07-23 20:36:41

หน้าหลัก

170515 ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยและพัฒนา

 

ดร.หิรัญ แสวงแก้ว กล่าวโดยสรุปถึงนโยบายรัฐที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศในภาพรวม และสถานการณ์ภาคอีสาน 
นายวิเชียร แสงโชติ ชี้ให้เห็นว่า เหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการแทนรองผอ.RSDI นำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอีสาน
     
หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และประสบการณ์การทำงาน เพื่อกระชับกรอบคิด มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนหนึ่งและนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป click