Login Form

Vinaora Visitors Counter

017074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
3
37
16510
916
1247
17074
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-03-19 14:11:45

หน้าหลัก

วช. เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ประจำปี 2561

     สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย สำหรับโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
     
สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrct.go.th
     
การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
     การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
     การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
     การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง