Login Form

Vinaora Visitors Counter

017074
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
3
37
16510
916
1247
17074
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-03-19 14:09:52

หน้าหลัก

RSDI จัดประชุมฯ "เสริมพลังอำนาจชุมชนฯ"

     โดยเชิญ นักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมประมาณ 50 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สำหรับครั้งนี้ฟังอภิปรายนำในหัวข้อ “การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนด้านเศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน” โดย 
- นายเชิด สิงห์คำป้อง   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นายทองคำ แจ่มใส   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น