Login Form

Vinaora Visitors Counter

010653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
14
182
10291
752
1320
10653
Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-07-23 20:40:12

หน้าหลัก

161128 ประชุม คบส.1/59

     วันที่ 28 พ.ย.59 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (คบส.) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมอคิน รพีพัฒน์ โดยมี คุณภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รักษาการ ผอ.rsdi เป็นประธาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารกิจกรรมของ rsdi
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
1
.2 ความคืบหน้าการนำเสนอโครงการตมแผนงานย่อย ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การกำหนดเวลาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารภายในสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (คบส.)
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ ภาพ