ข่าวสถาบันวิจัย

สถาบันฯ ร่วมหนุนเสริมและพัฒนาหอกระจายข่าวชุมชน

นายจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ หัวหน้ายุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์สู่ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนบ้านศิลา

บทความทั่วไป

ไก่ประดู่หางดำ มข.55 แก้จน

ไก่ประดู่หางดำ มข.55 แก้จน

เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อสู่การจัดการขยะอาหารด้วยแมลงโปรตีน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ดร.พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ และดร.วิเชียร เกิดสุข ภายโต้โครงการสังเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอาหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการขยะอาหาร เขตตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ของเกษตรกรตัวอย่าง นายบุญสี ศรีกุล ที่ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด พ่อบุญสี ดำเนินเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงชีวิตหลังวัยเกษียณมายาวนานกว่า 6-7 ปี โดยใช้หลักแนวคิด...

นำเสนอความรู้ ประสบการณ์ด้านงานพัฒนาขุมชน สังคม ในมุมมองจากผู้รู้ นักวิชาการ นักพัฒนา เยาวชนคนรุ่นใหม่

เชื่อมต่อกับเรา

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

จดหมายข่าว