ข่าวสถาบันวิจัย

บทความทั่วไป

ถอดบทเรียน: การจัดการขยะชุมชนของอบต.บ้านดง และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และปัญหาสถานที่ทิ้งขยะเดิมซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านห้วยทราย ส่งกลิ่นเหม็นจากกองขยะที่หมักหมมสะสมจำนวนมาก เป็นแหล่งก่อโรคและยังมีปัญหาน้ำเสียจากน้ำชะขยะ รวมถึงการมีนโยบายรัฐ “จังหวัดสะอาด” ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 เป็นต้นมา อบต.บ้านดงและคนในชุมชนจึงเห็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการขยะต้นทางในชุมชนของตนเอง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกับกองทุนฌาปนกิจ

การดูงานเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกขนาดเล็ก ของเทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนโนนหนองวัด

การแปรรูปขยะพลาสติกด้วยเครื่องผลิตน้ำมันขนาดเล็ก เป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนโนนหนองวัด เขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นให้ความสนใจศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการขยะพลาสติกของชุมชนตนเองต่อไป

เชื่อมต่อกับเรา

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

จดหมายข่าว