ข่าวสถาบันวิจัย

บทความทั่วไป

เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะอาหารด้วยหนอนแมลงโปรตีน

ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โครงการสังเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอาหาร นำโดย ดร.พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ และดร.วิเชียร เกิดสุข ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอาหารด้วยหนอนแมลงโปรตีนสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ โดยเป็นพื้นที่เรียนรู้ซึ่งผ่านการอบรมความรู้จาก หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง และ ดร.ชุตินันท์ ชูสาย มีบทเรียนสำคัญจากการเรียนรู้และการนำหนองแมลงโปรตีนไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนี้            การใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของเทศบาลตำบลน้ำพอง ด้วยวิสัยทัศน์ของ...

การฟื้นฟูกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การสร้างความเจริญร่วมกัน

นำเสนอความรู้ ประสบการณ์ด้านงานพัฒนาขุมชน สังคม ในมุมมองจากผู้รู้ นักวิชาการ นักพัฒนา เยาวชนคนรุ่นใหม่

เชื่อมต่อกับเรา

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

จดหมายข่าว